11.11 2015 / Социум

Соціальний захист — як пріоритет

Соціальний захист — як пріоритет

Забезпечити більш демократичні та рівні умови для соціального захисту залізничників — незалежно від посад, які вони обіймають, і підприємств, на яких працюють, — покликані два положення, затверджені Радою Укрзалізниці наприкінці вересня цього року.

Йдеться про «Порядок та умови надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі працівникам залізничного транспорту, їхнім близьким родичам та пенсіонерам залізничного транспорту» і про «Порядок надання компенсації для вирішення житлових питань працівникам залізничного транспорту України». На які зміни чекати у зв’язку із затвердженням нових документів? Про це розмовляємо із директором з корпоративного управління та мотивації персоналу Укрзалізниці Оксаною Маріною.

— Оксано Юріївно, візьмімо, наприклад, положення про надання компенсації на житло. Що принципово змінилося в цьому аспекті, адже компенсаційні виплати для розв’язання житлових проблем висококваліфікованих спеціалістів, яких запрошують на роботу з інших міст, були і раніше?

— Насамперед те, що тепер зазначена соціальна пільга буде однакова як для керівників, так і для спеціалістів. Головна мета положення — забезпечити комфортні умови праці висококваліфікованому персоналу майбутньої компанії. Крім того, розмір компенсації буде залежати від середньоринкової вартості послуг з найму житла в регіонах чи населених пунктах, де розташовані підприємства залізничного транспорту, в які запрошуються для роботи фахівці. При цьому працівнику не потрібно буде самостійно проводити будь-яку експертну оцінку вартості житла — це все зробить за нього компанія.

— Від яких ще факторів залежить розмір компенсації?

— Від розміру житлової площі, розрахованої у відповідності до кількості членів сім’ї працівника, що переїхали разом з ним за місцем його роботи. Зокрема, на розгляд комісії надаються: заява про надання компенсації, дані про членів сім’ї, які змінюють місце проживання разом з працівником (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дитини, тощо), інші документи — у разі потреби. Надання компенсації здійснюється шляхом щомісячного перерахування працівникові встановленої рішенням комісії (наказом) суми одночасно з виплатою заробітної плати. У разі ж зміни середньоринкової вартості послуг з найму житла не менше ніж на 20 % сума компенсації може бути переглянута у відповідності до визначених вище умов.

— А хто може претендувати на компенсаційні виплати з оренди житла?

— Залізничники, які прийняті на роботу з іншої місцевості, за умови, що трудовим договором, укладеним між роботодавцем та працівником, передбачено обов’язок роботодавця щодо надання такої компенсації або надання житла. Взагалі при розробці нових положень ми орієнтувалися на досвід сучасних компаній, які є соціально орієнтованими, адже час не стоїть на місці — й Укрзалізниця повинна змінюватися. Тому при наданні будь-якої матеріальної допомоги або компенсаційних виплат перш за все буде зроблено акцент на адресності цієї допомоги.

— А за яким принципом тепер буде надаватися матеріальна допомога на медичні та інші цілі залізничникам, членам їхніх сімей та пенсіонерам галузі? Чи є тут якісь зміни?

— По-перше, положенням чітко визначені випадки, при яких надається допомога. Якщо це медичні цілі, то тут може бути оплата за обстеження працівника, його близького родича чи пенсіонера-залізничника; відшкодування затрат на обстеження або інші медичні цілі у разі, якщо такі заходи потребують використання вузькоспеціалізованого та високотехнологічного обладнання і є необхідними для встановлення діагнозу та визначення способу подальшого лікування; а також оплата за лікування чи реабілітацію у разі, коли захворювання, маючи важкий перебіг, потребує значних фінансових затрат. До інших випадків належать поліпшення житлових та побутових умов, усунення наслідків обставин непереборної сили — виняткових погодних умов, стихійних лих, соціальних явищ тощо, а також компенсація оплати за навчання працівників та їхніх дітей у державних навчальних закладах України різного рівня акредитації.

По-друге, положення передбачає, що рішення про надання матеріальної допомоги може прийматися комісією підприємства або передаватися до комісії Укрзалізниці. Власне, на місцях розглядаються випадки, коли розміри допомоги для працівників залізничного транспорту становлять не більше 25 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України; для пенсіонерів — 15, для близьких родичів залізничників — 10. У свою чергу комісія Укрзалізниці розглядає заяви про надання матеріальної допомоги, розмір якої становить для працівників залізничного транспорту від 25 до 75 мінімальних заробітних плат, для пенсіонерів — від 15 до 45, для близьких родичів — від 10 до 30. Ми все робимо для того, щоб забезпечити соціальний захист залізничників та членів їхніх сімей. Новим положенням вводиться єдиний стандарт в цьому питанні для всіх підрозділів Укрзалізниці.

Слід зазначити, що положенням передбачається надання матеріальної допомоги працівникам залізничного транспорту, їхнім близьким родичам, а також працівникам профспілкових органів, які відпрацювали на підприємствах залізничного транспорту не менше п’яти років, та пенсіонерам, робота яких на підприємствах залізничної транспорту до дня виходу на пенсію становить не менше 5 років.

— Чи відрізняється розмір матеріальної допомоги в залежності від тих випадків, з якими звертаються залізничники?

— Так, якщо це допомога для поліпшення житлових та побутових умов працівників і пенсіонерів залізничного транспорту, то комісія підприємства має право надати її у розмірі, що не перевищує 15 мінімальних заробітних плат. Матеріальна допомога для усунення обставин непереборної сили — до 20 мінімальних зарплат, а компенсація оплати за навчання працівників та їхніх дітей у державних навчальних закладах України різного рівня акредитації може становити не більше 50 % від загальної вартості за один навчальний рік. До речі, розмір матеріальної допомоги не на медичні, а на інші цілі може буде підвищений до 35 мінімальних зарплат, якщо комісія підприємства передасть заяву працівника чи пенсіонера для подальшого розгляду її Радою Укр-залізниці.

— Які документи необхідно надати для отримання матеріальної допомоги?

— Для надання допомоги на медичні цілі зокрема подаються: заява, клопотання керівника підрозділу з погодженням профспілкового комітету; документи, що підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги та вартість такої допомоги (довідки, рахунки, квитанції, експертні висновки тощо); копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, полісу добровільного медичного страхування (членського квитка учасника громадської організації «Лікарняна каса») тощо. Для розгляду надання матеріальної допомоги на інші цілі треба додати ще й дані про трудову діяльність та характеристику з місця роботи; довідку про перебування на квартирному обліку; довідку компетентного органу, що засвідчує настання обставин непереборної сили, а в разі необхідності — й інші документи.

Насамкінець хочемо відзначити, що в подальшому дії топ-менеджменту ПАТ «Укрзалізниця» будуть спрямовані на те, щоб досягнути максимальної адресності соціальних пільг та гарантій, а також однакового підходу при їх наданні різним категоріям персоналу.

 
Для добавления комментариев Вы должны быть зарегистрированы.
регистрация | авторизация
 Сентябрь 2017 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Як Ви адаптуєтеся до спекотних днів?
Не вилажу з водойми (1)
+35 це хіба спека? (1)
П’ю багато зеленого чаю (0)

ZDSim.kiev.ua - Клуб железнодорожников ZDSim.kiev.ua - Клуб железнодорожников Залізничне перехрестя Погода в Києві
 
Все права защищены c 1992-2010 Редакция газеты "Магистраль"
При полной перепечатке материала ссылка на статью обязательна.
При частичной перепечатке материалов сайта ссылка на www.magistral-uz.com.ua обязательна.
Контакты: Тел. / факс: 465-01-90, E-mail: magistral@uz.gov.ua